Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης για την εκμάθηση της L2 και με βάση την εμπειρία τους στη διδασκαλία των μεταναστών, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών βασισμένο στην τυπικής και μη τυπική μάθηση.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει την εκμάθηση του περιεχόμενου και των γλωσσών μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μητέρων μεταναστών και των παιδιών τους. Ένας δάσκαλος της L2 και ένας παιδαγωγός θα συνεργαστούν για να δομήσουν το μάθημα.

Το περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής ενότητας θα καθοριστεί από τον παιδαγωγό και τον ειδικό στη διδασκαλία της γλώσσας, σε συνεργασία με ειδικούς από όλους τους κλάδους που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

  • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά
  • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
  • Εθνικότητα
  • Διατροφική εκπαίδευση  
  • Αγωγή Υγείας

Το μάθημα θα δοκιμαστεί με μια ομάδα 10 γυναικών με τα παιδιά τους ηλικίας μεταξύ 2 και 6.

Ανάλογα με τις διαφορές στις πρακτικές και στους κανόνες της βρεφικής/παιδικής φροντίδας σε εθνικό επίπεδο και με τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος, οι εκδόσεις 1 και 2 του πρωτότυπου θα είναι διαφορετικές από διάφορους εταίρους.

Η έκδοση 2 του πρωτότυπου θα παραχθεί μετά την πιλοτική εφαρμογή έτσι ώστε να προσαρμοστεί με τα αποτελέσματα του μαθήματος για τις μητέρες μετανάστες.

Μετά την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες το πρωτότυπο θα τροποποιηθεί ανάλογα με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία που εντοπίστηκαν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ