Projektets mål är:


1. Att främja språk inlärning för invandrar mödrar med barn i åldrarna 2-6 år och därmed deras integrering i värdsamhället.

2. Att främja kunskapen om vård principer, medborgerlig medvetenhet och grundläggande ICT bland invandrade mödrar.

3. Att ge invandrarkvinnor en känsla av tillhörighet i värdlandet, eftersom de känner sig mer säker i samspelet och mindre marginaliserade

4. Att möjliggöra invandrar mammor att vara mer delaktiga i sina barns skola och vara en del av skolsamfundet.

5. Att förbereda mödrarna med barn i förskoleåldern att samverka med offentliga institutioner för behoven i sin familj

6. Att hjälpa invandrade mödrar som kommer från olika länder att utbyta erfarenheter och deras anpassningsprocess i värdlandet på så sätt att stödja varandra och hålla varandra motiverade i sina ansträngningar för att tillhöra den nya kulturen och samhället.

Projektets syfte är att:


1. Utforma och lotsa en innovativ metodik och verktyg som syftar till att underlätta inlärning i språk för mödrar tack vare samspelet med sina barn.


2. Att utveckla en utbildning som är lämplig att utnyttjas oavsett var i Europa för att främja språk inlärning av invandrarkvinnor samt vård principer, familje engagemang, medborgarnas medvetenhet och grundläggande data kunskaper.


3. Att utveckla nya undervisningsmetoder som bygger på "learning by doing" strategi för att främja motivationen hos invandrarkvinnor som deltar i språkinlärning och därmed minska risken för att hamna utför samhället.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner