Skriv ut 

Denna WP kommer att fastställa rutiner och samla in data för att säkerställa en ordnad utveckling av projektet och uppnåendet av Projekt mål och resultat.Projekt kvalitetssäkring, är inspirerad av ISO9001 metodik och kommer att baseras på tidigare effektiva rutiner och kontrollerna av förfaranden och tidsfrister.Kvalitetssäkrande åtgärder beskrivs i handboken för kvalitetssäkring.Manualen kommer att lista de viktigaste kvalitetsarbetet och även ange för varje uppgift: vem som är ansvarig för det, hur det kommer att ske, när, vad de förväntade resultaten eller produkter är, kvalitetskriterier och mallar som ska användas.Ett projekt utvärderare kommer att skriva en utvärderingsrapport var sjätte månad.