Detta WP kommer att säkerställa en utveckling av projektet och uppnåendet av projekt mål och resultat.


Skype konferenser och projektmöten kommer att hållas. Under mötena kommer partnerna att diskutera om projektutveckling, eventuella svårigheter och alla relevanta frågor i projekt.Lednings regler beskrivs i handboken för projektledningen.Varje halvår kommer partnerna att producera en lägesrapport som kommer att inriktas på tre dimensioner:

  • Projektprocessen
  • Påverkan
  • Resultatet

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner