För att bättre skräddarsy innehållet i metodik och verktyg för specifika behov för målgrupper och nationella realiteter, kommer partnerskapet att:A. Samla in och dela information om invandringen i sina länder.


B. Genomföra en kort utredning om behoven hos målgrupperna i deras länder.


Detta kommer att ske genom att dela ut och samla in 50 enkäter från mödrar till barn med invandrarbakgrund i varje land
Enkäten kommer att samla in uppgifter om deras relation med socialtjänsten, deras kunskaper i språket i värdlandet, och kommer även användas för att hitta lämpliga deltagare till testen av metod som kommer att utvecklas i projektet.


C. Beskriva och dela sina erfarenheter, inklusive metoder och verktyg i andra språks undervisning till invandrare
D. Dessutom kommer CARDET utarbeta och lägga fram en rapport om andra språks inlärningMed den information som samlas in , kommer parterna få  fram rapporter som ger en översikt av de behov och analys av nationella förhållanden , som understryker :

  • Förhållandet mellan invandrar mödrar och sociala tjänster.
  • Kunskap om språket i värdlandet.
  • Svårigheter i familje situationer .
  • Svårigheter att kommunicera med offentliga institutioner.En övergripande rapport kommer att produceras.
The course will be tested on a group of 10 women with their children aged between 2 and 6.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner