Baserat på resultaten av rapporten om språk lärande och av tidigare erfarenhet av undervisning för invandrare, kommer parterna att utveckla en plan för en 50 timmar kurs.Kursen kommer att ge innehåll och språkinlärning med samspelet mellan mor och barn. En lärare och pedagog kommer att arbeta tillsammans för att strukturera kursen.Innehållet i varje lärande modul kommer att definieras av pedagogen och andraspråksinlärnings expert i samarbete med specialister från alla discipliner som rör följande ämnen :

  • Fritidsaktiviteter för barn

  • Grundläggande data kunskaper

  • Medborgarskap
  • Mat Utbildning
  • Hälso UtbildningKursen kommer att testas på en grupp av 10 kvinnor med sina barn i åldrarna mellan 2 och 6 år.Beroende på skillnader i rutiner och regler på nationell nivå och resultaten av testen kommer versionerna 1 och 2 vara olika med olika partners.


Version 2 av Blueprint kommer att produceras efter Köra flygplan och därmed anpassas till resultatet av kursen för invandrade mödrar.

Efter insamlingen av feedback från lärare och deltagare kommer innehållet att redigeras i fråga om de identifierade styrkorna och svagheterna.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner