Detta WP kommer att producera 15 filmer (längd max 3 minuter och kommer  att laddas upp på You Tube)  innehållet i videolektioner kommer att handla om de ämnen som behandlas i kursen och de viktigaste ord och fraser som kommer att användas i varje lektion.Filmerna kommer att vara i målspråket och det kommer att finnas olika versioner:

  • Version A innehåller enbart ljud dialoger på målspråket.
  • Version B innehåller ljudet av dialoger i målspråket plus en skriven text på målspråketDelar av lektionerna under testerna kommer att spelas in för att läggas in på version 2.Partnerna kommer att producera ytterligare filmer "Mödrar och barn med andra språket" att släppas ut på projektet dedikerade YouTube-kanal med spridningssyfte.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner