Detta WP kommer att utveckla en e-learning kurs som riktar sig till vuxenutbildare, andraspråkslärare och utbildare som arbetar med invandrarkvinnor.



Utbildarna kommer att ha möjlighet att interagera med den utbildnings leverantör och med varandra genom ett särskilt forum.

Kursen kommer att produceras i en version 1 och 2.

Kursen kommer att pågå i 50 timmar och kommer att förklara den metod, undervisningsmetoder och innehållet i varje modul som utvecklats i WP4.



Partnerna kommer att producera en nationell rapport som bygger på insamling av feedback från deltagarna i kursen.

Baserat på resultaten från testen kommer partnerna att skapa en andra version av  e-learnings kursen för utbildare, anpassa den till de förslag som samlats in från den feedbacken.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner