Kursen kommer att genomföras i varje partnerland av instruktörerna utbildade i föregående WP .
I Kursen kommer mödrar och deras små barn i åldern 2-6 delta. Varje grupp kommer att bestå av 10 mödrar med sina egna barn, totalt 50 kvinnor.Kursen kan kombineras i klassrummet och med distansutbildning.Kursen kommer att levereras i andra språket och fokuserade på omvårdnadsprinciper och information om omvårdnads tjänster i värdländerna samt familjeförvaltning, medborgarskaps medvetenhet och grundläggande data kunskap.


Under kursen  kommer mödrarna att interageras med sina barn enligt vårdprinciper med hjälp av spåket , de kommer också att lära sig att använda en netbook , så att de kan interagera med varandra och med handledarna i en webbaserad virtuell gemenskap när de inte är på kursen.Partnerna kommer att producera rapporter om resultaten av testen i varje land. Varje  rapport kommer att beskriva den speciella upplevelsen av testet i nationella sammanhang , vilket understryker framför allt :

Styrkor med metoden:

  • Svaghet i metodiken
  • Svårigheter som kvinnorna mött
  • Svårigheter som utbildarna mött 

  • Språkinlärnings resultat
  • Feedback på innehålletEn övergripande rapport, som bygger på de nationella rapporterna, kommer att produceras.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner