Detta WP kommer att försäkra projektet och de metoder och resultat som produceras av projekt sprids till målgrupper i projektet:

1. Migrant mödrar med en begränsad kunskap om språket i värdlandet.
2. Förskolor med relevant närvaro av invandrarbarn.
3. Andra organisationer som tar hand om invandrar mödrar och barn och för deras rättigheter: migrerande föreningar, sociala tjänster, offentliga och privata organisationer som främjar jämställdhet, välgörenhetsorganisationer.
4. Organisationer som arbetar med vuxenutbildning: lärare , pedagoger, utbildningsorganisationer, universitet, forskare.Varje delägare kommer att ansvara för spridning i sitt eget land och kommer att använda lämpliga verktyg för olika målgrupper.

Spridning ska ske effektivt tack vare följande verktyg:

  • Inrättande av en lokal intressenter kommittén inklusive projektpartner och representanter för målgrupperna.
  • Spridning plan, som beskriver i strategin för spridningen och aktiviteter för varje målgrupp.
  • Förteckning över de intressenter som ska användas för pressmeddelanden.
  • Extern projektet webbplats på partnerns språk plus engelska.
  • Nyhetsbrev (minimum 6 nummer) som informerar aktörer och personer som hör till de målgrupperna Nyhetsbrevet  informeras varje gång om projektutvecklingen och resultat.
  • Trycksaker t.ex. affischer, broschyrer och vykort.
  • Reklam på Facebook och Google. 

  • En slutkonferens kommer att anordnas i varje land riktat till målgrupperna. 50 medborgare och berörda parter planeras i varje konferens.
  • Sidor om projektet på Facebook, Linkedin och Twitter kommer att finnas i partnernas språk.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner