Exploatering av projektet kommer att inriktas på:

1. Tillhandahållande av metodiken och de verktyg som produceras av projektet. till ett stort antal personer som tillhör målgruppen
2. Fokusering av kommunikationsstrategin till beslutsfattare och andra viktiga intressenter

Exploatering kommer att innehålla

1. Kursen för mödrar kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från projektets webbplats
2. E-learnings utbildning för lärare kommer att vara tillgängliga även för lärare och vuxenutbildnings utbildare som inte har deltagit i testen
3. Filmerna som produceras i WP5 kommer att placeras på YouTube på en speciell kanal som ägnas åt projektet och kommer länkas genom projektets webbplats
4. Riktad information till beslutsfattare och andra viktiga intressenter:


• Konferenser

• Artiklar i tidskrifter

• Grundtvig Training Course på " Ny metod för andra språks förvärv och språkinlärning för invandrar mammor ” 

5. Exploateringsplan. Den kommer att beskriva åtgärderna varje partner kommer att genomföra för att säkerställa viss exploatering med varje målgrupp.
6. Copyright avtalet. Parterna är överens om produkterna i projektet kommer att vara av allmän egendom utan kostnad
7. Projektexploateringsplan för fortsätt samarbete.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner