De viktigaste genomförda aktiviteterna, inklusive spridning av materialet, som gjorts våra projekt-partners de senaste månaderna, finns nu tillgängliga i det 5: e nyhetsbrevet från L2M-projektet: http://mothersandchildren.eu/index.php/sv-SE/publicering-och-spridning/nyhetsbrev

Alla partnerna deltog i det transnationella mötet i Senigallia som hölls den 11 december 2014.

Bland de ämnen som diskuterades kan nämnas: projektets utveckling, material framtaget de senaste månaderna, slutsatser från för-testen av pilottesterna som startar i januari 2015, samt  de olika spridningsaktiviteterna som genomförts hittils.

Finansiering

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska  kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska Kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

Partner